Ninja Casino först ut med indragen spellicens

Efter att den nya svenska spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019 har det skett en ändring på den svenska casinomarknaden.

Samtidigt som lagen bidragit till att sålla bort flera oseriösa aktörer har även flera av de bolag som ansökt och beviljats licens, kämpat med reglerna. Många bolag menar att villkoren är luddigt skrivna och lämnar utrymme för tolkningar.

Syftet med lagen är att skydda de svenska spelarna, till exempel genom stränga restriktioner kring bland annat bonusar. Dessutom ska bolagen informera kring ansvarsfullt spelande och ålägga spelarna att sätta upp insättningsgränser innan de tillåts spela.

Lagen syftar också till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

SafeEnt mister licensen

SafeEnt, som är ett dotterbolag till Global Gaming blev först ut med att få sin spellicens indragen. Detta på grund av att de uppvisat mycket stora brister i sitt spelaransvar och sina åtgärder mot pengatvätt. Bland annat har de låtit spelare överskrida sina insättningsgränser, med mycket höga summor. SafeEnt blev först varnade och ålades att åtgärda bristerna. Spelinspektionen ansåg dock inte åtgärderna som genomförts vara tillräckliga och återkallade licensen med omedelbar verkan.

Bolaget har överklagat beslutet om indragen licens och även ansökt om prövningstillstånd, men fått avslag på bägge från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Tobias Fagerlund, VD på Global Gaming anser att beslutet att återkalla licensen är orättvist. Detta på grund av de luddiga formuleringar i spellagen som lämnar utrymme för tolkningar.

Han menar att SafeEnt åtgärdat de brister som påvisats, men på grund av bristande kommunikation från Spelinspektionens sida, har de inte fått den hjälp att tolka lagen, som de uppenbarligen behövt.  Det casino som varit anledningen till den indragna licensen är Ninja Casino.

För den som inte minns, så är Ninja Casino det casino som gjorde reklamen med ninjan i flygplanet. Den ninjan som gjorde en James Bond-liknande manöver i luften till ett annat flygplan, för att leverera en supersnabb utbetalning av en spelares vinst.

Varslar om stora uppsägningar

Global Gaming har i år gått med stor förlust och kommer därför behöva göra omfattande nedskärningar i sin personalstyrka. De tidigare 190 anställda, ska nu bli endast 100.

Det senaste kvartalet uppvisade bolaget en förlust på 11 miljoner kronor. Samma period förra året låg de istället 148 miljoner plus.

När beslutet om den indragna licensen nådde ut till allmänheten, rasade aktien för Global Gaming med hela 50% vid börsens öppning den aktuella dagen.

En lag med pondus

Att Spelinspektionen faktiskt genomfört en indragning av licensen för ett spelbolag som uppvisat tydliga brister, måste ändå anses vara mycket positivt. Det visar att lagen inte är tandlös och att det faktiskt blir stora konsekvenser om man missköter sig.

Det sänder också signaler till spelbolagen om att lagen bör tas på stort allvar.

Spelinspektionen har även haft anmärkningar på andra bolag, men då dessa inte uppvisat lika allvarliga brister så har dessa endast ålagts med böter. De böter bolagen fått har dock inte varit några nätta belopp, utan de har straffats med böter på rejäla summor.

Öppnar nytt casino

Eftersom SafeEnt inte fått tillbaka sin licens har Global Gaming valt att försöka återta sin plats på spelmarknaden via en annan approach.

Istället för att lägga hoppet till SafeEnt, har de istället valt att samarbeta med bolaget Viral Interactive och släppa en ny spelsida i samarbete med dessa, under deras licens. Den nya spelsidan, Nano Casino är därmed Global Gamings första satsning sedan den återkallade licensen för SafeEnt.

Global Gaming har i ett pressmeddelande annonserat att Viral Interactive kommer ha fullt ansvar för driften av Nano Casino, då dessa är licenshavare. Däremot kommer ett dotterbolag till Global Gaming bidra med resurser och expertis kring marknadsföring, kundupplevelse och varumärkeshantering.

Comments are closed.